Regionale Bijeenkomst 2023

Op maandag 6 november 2023 werd een Regionale Bijeenkomst gehouden in het vergadercentrum (zaal 2) van Hotel Van der Valk, Burgemeester Rasterhofflaan 1 in Sneek.

Doelstelling

Deze jaarlijkse bijeenkomst heeft tot doel om vanuit de afdelingsbesturen informatie en idee├źn uit te wisselen met het Hoofdbestuur van de VERON. Nederland is verdeeld in verschillende geografische gebieden waaronder regio Noord met de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

Van alle VERON-afdelingen in de regio Noord worden bestuursleden of vertegenwoordigers uitgenodigd. Het HB van de VERON wordt bij deze bijeenkomst vertegenwoordigd door Remy Denker PA0AGF (algemeen voorzitter).

VERON afdelingen regio Noord

A-11 Drenthe

A-14 Friesland Noord

A-19 Groningen

A-26 Hoogeveen

A-27 Kanaalstreek

A-30 Eemsmond

A-32 Meppel

A-49 Zwolle

A-60 Hunsingo

A-62 Friese Meren

A-63 Friese Wouden

A-67 Assen

Agenda

 1. Welkom en opening
 2. Mededelingen
 3. Presentielijst
 4. Vaststelling agenda
 5. Verslag Regionale bijeenkomst 2022
 6. Behandeling agendapunten van afdelingen
 7. Behandeling agendapunten van HB
 8. Organisatie Regionale bijeenkomst 2024
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Concept Verslag regionale bijeenkomst 2023

Ingediende agendapunten afdelingen

 • Verbetering rapportage vanuit VAS
 • Electron beschikbaar stellen in pdf-formaat na publicatie van gedrukte versie
 • VERON Nieuwsbrief beschikbaar stellen in pdf-formaat
 • VERON Nieuwsbrief ook historisch op de website VERON.nl
 • Afbakenen verantwoordelijkheden VERON/VRZA/DARU/derden
 • Cursus WordPress voor starters en gevorderden
 • Cursus MS-Office voor bestuurs- en kaderleden
 • Cursus Boekhouden voor bestuurs- en kaderleden
 • De toekomst van de Noorderlijke beker jacht

Ingediende agendapunten HB

 • VERON gedrags- en integriteitscode
 • HB agenda RB2023
 • VERON Beleidsplan 2025
 • Aanvraag voor VERON vlaggen

Contact informatie

VERON afdeling Friese Meren A62

Website: www.a62.veron.nl

E-mail: a62@veron.nl of veronfriesemeren@gmail.com

Contactpersoon: Wil Stilma PE1JRA

Hotel Sneek Burgemeester Rasterhofflaan 1 8606KZ Sneek Telefoon +31 515 – 48 18 18