YOTA maand

December komt er weer aan en december is YOTA maand!

December komt er weer aan en december is YOTA maand!

Ook dit jaar zullen opnieuw uit allerlei verschillende landen stations met de YOTA suffix on-air zijn; vanuit scholen, scouting locaties etc. Het doel van YOTA maand is dat we als jonge zendamateurs zichtbaar worden en zo andere jongeren enthousiast maken voor de radio hobby. In Nederland is de call PA6YOTA beschikbaar om te worden geactiveerd door clubstations of individuele zendamateurs.

Wil je deelnemen?

Meld je dan vóór 1 december aan via pa0hdi@veron.nl en geef je naam, roepletters en telefoonnummer door. Het gebruik van de call wordt d.m.v. een Google Agenda ingevuld, zodat je ziet wanneer de call wordt gebruikt en hoe de activiteit is ingevuld (bijvoorbeeld scouting, school, thuis alle buurkinderen uitnodigen of als individuele zendamateur).

En als oudere?

Naast ondersteuning bieden kunnen ouderen vooral meedoen door zoveel mogelijk YOTA-deelnemers te werken. Er is een award beschikbaar voor zendamateurs, die YOTA-stations gewerkt hebben. Details zijn hier te vinden. Houd in gedachten, dat het voor een YOTA-deelnemer de eerste keer kan zijn, dat ze QRV zijn. En ook voor ouderen geldt: dit is geen contest. Neem de tijd voor een QSO.

PA6YOTA activeren

Voor het activeren van de roepletters zijn wel een paar regels:

  1. De roepletters moeten voornamelijk geactiveerd worden door jongeren tot 26 jaar. Dit kan ook onder begeleiding van een andere of oudere zendamateur.
  2. Alle QSO’s moeten gemaakt worden in december 2020.
  3. Dien logs in van alle QSO’s. Maak daarbij gebruik van een ADIF file.
  4. Activeer de roepnaam regelmatig. Er is een award beschikbaar voor amateurs die verbindingen maken met YOTA stations.

VorigeVolgende

Wil je meer weten over YOTA en YOTA december maand?
Stuur een email of kijk op: https://www.ham-yota.com/ of https://events.ham-yota.com/

’73 Hendrik Dijkstra, PA0HDI
Voorzitter jeugd- en jongerencommissie a.i.

Certificaat VERON 75 jaar

Sinds woensdag 21 oktober 2020 bestaat de landelijke Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland 75 jaar.

De VERON afdeling Friese Meren brengt ter gelegenheid van deze bijzondere gebeurtenis een certificaat VERON 75 jaar uit voor in principe iedere radio-amateur in Nederland.

Om in aanmerking te komen voor dit certificaat moet de aanvrager minimaal 5 radio-verbindingen hebben gemaakt of gelogd met een officiële radiozendamateur in Nederland op HF, VHF of UHF – band in de periode van 21 oktober 2020 tot en met 15 januari 2021.

Het certificaat kan per E-mail worden aangevraagd bij de VERON afdeling Friese Meren op het E-mail adres veronfriesemeren@gmail.com onder vermelding van Certificaat 75 en volledige naam en radioroepletter (voorzover van toepassing) van de aanvrager.

Het certificaat wordt in magnetische vorm gratis verstrekt .

Voor een 4-kleuren kwaliteitsafdruk op A4 formaat, geplastificeerd en naar het huisadres verzonden van de aanvrager per PostNL, zijn de kosten € 7,50 voor de aanvrager.

Tarief registratie 2021

Op 28 oktober is de Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2021 gepubliceerd. In de publicatie zijn onder andere de tarieven opgenomen die radiozendamateurs moeten betalen voor hun registratie. In 2021 gaan zij 44 euro betalen. Het tarief is daarmee 2 euro duurder dan in 2020, een stijging van 4,76%. Ook het doen van een radio-examen wordt duurder: het door het ministerie vastgestelde tarief voor het afleggen van een examen wordt met 3 euro verhoogd van 68 euro naar 71 euro.

Zendamateurs betalen sinds 2016 weer voor hun registratie. Dit is in lijn met het beleid van de overheid om werkzaamheden kostendekkend door te belasten aan de markt. De kosten voor de registratie waren bij de herintroductie in 2016 nog 31 euro. Gebruikers die geen gebruik meer willen maken van hun registratie kunnen ervoor kiezen hun registratie in te trekken. Wanneer dit voor 31 december a.s. gebeurt, zijn geen kosten over 2021 verschuldigd.

Tarieven onbemand gebruik omhoog
De tarieven voor relaisstations gaan omhoog van 184 naar 201 euro (per 3 jaar). Daarnaast komen er toezichtskosten a 79 euro per station. Deze kosten zijn nieuw. Als reden geeft Agentschap Telecom op dat “er is gebleken dat relaisstations de afgelopen jaren veel last hadden van illegale gebruikers. Om deze verstoringen aan te kunnen pakken is specifiek opsporingsonderzoek en toezicht noodzakelijk. Om dit uit te kunnen voeren is er een toezichts tarief opgenomen.”

Meer informatie over de tarieven vind je via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-55550.pdf

QSL-kaarten

Met een QSL-kaart wordt een gemaakte radioverbinding of luisterrapport schriftelijk bevestigd. Zo krijgt u een schriftelijke bevestiging voor de gemaakte verbinding. Verzamel ook QSL kaarten van verre landen of speciale evenementen. Het Dutch QSL-Bureau is een samenwerking tussen de VERON en de VRZA. Bent u lid van de VRZA kijk dan op de VRZA-DQB pagina voor meer informatie over hoe te handelen bij de VRZA.

Een stapeltje QSL kaarten voor OM Jan (PA2GLA) uit 1986

Dutch QSL-Bureau verstuurd en ontvangt QSL-kaarten

Via een wereldwijd systeem van QSL-Bureaus worden kaarten over de hele wereld verstuurd en ontvangen. Het Dutch QSL-Bureau sorteert QSL-kaarten die binnenkomen van andere landen op regio. Regionale RQM Managers ontvangen deze kaarten en verspreiden deze onder de leden. Om kaarten te versturen levert u uw te versturen kaarten in bij de RQManager van uw regio. Zowel de aan de RQM´s aan te bieden QSL-kaarten, als ook de kaarten door de RQM´s aan het DQB aan te bieden QSL-kaarten moeten als volgt worden aangeboden:

  • Voor de Nederlandse radiozend- en/of luisteramateur of een Nederlandse QSL-manager voor een lid in het buitenland: ongesorteerd.
  • Bestemd voor buitenlandse radio-zend-en/of luisteramateurs: gesorteerd op prefix (landaanduiding) en in alfabetische volgorde.

Lees alle details in het Reglement Dutch QSL Bureau

Afmetingen van een QSL-Kaart

In IARU verband is afgesproken dat QSL-kaarten een standaardformaat hebben van 9 x 14 cm. QSL-Bureaus hebben hun verwerkingsprocessen hierop aangepast. Houd je aan dit formaat.

Wat doet een Regionale QSL Manager?

Tijdens afdelingsavonden kunt u bij de Regionale QSL Manager, RQM uw kaarten inleveren voor verzending. Heeft de RQM kaarten voor u ontvangen van andere stations dan zal hij deze aan u overhandigen. Met de RQM zijn ook afspraken te maken over de regio waar u kaarten wilt ontvangen.

Is uw roepnaam gewijzigd?

Is uw roepnaam gewijzigd vergeet niet deze door te geven. Doe dit bij het centraalbureau@veron.nl. Deze gegevens worden zowel in het VAS als in DQBManager verwerkt. Heeft u speciale roepletters waarvoor u kaarten wilt ontvangen meld dit per e-mail aan dqb@veron.nl

Speciale roepnaam? Informeer het Dutch QSL-Bureau

Heeft u speciale roepletters waarvoor u kaarten wilt ontvangen stuur een e-mail aan dqb@veron.nl. De roepnaam wordt dan toegevoegd in het verwerkingssysteem.

Meer details in de VADEMECUM

In de VADEMECUM kun je alles over de QSL-kaarten, DQB en RQM lezen.

Adres van het Dutch QSL Bureau

Het correspondentieadres is:

Dutch QSL Bureau
Postbus 330
6800 AH  Arnhem
Nederland

Telefoon: 06 – 396 683 09 (tijdens kantooruren)

Ook QSL-kaarten versturen?

De VERON afdeling Friese Meren verstuurt van het QSL-bureau ontvangen QSL-kaarten in verband met de COVID-19 maatregelen naar het postadres van de VERON-leden van de VERON-afdeling Friese Meren.

Uitgaande QSL-kaarten kunnen rechtstreeks naar het bovenstaande adres van het Dutch QSL Bureau in Arnhem worden gestuurd.

Voor belangstellenden, donateurs, vrijwilligers en overigen bestaan aparte afspraken of word lid van de VERON en geniet van nog meer voordelen.

Updates radio-bladen

Klik op de onderstaande updates van de volgende radio-bladen:

De nieuwste editie van CQ PA (VRZA)

Preview (klik op) Electron editie november 2020 (VERON Nederland)

De nieuwste editie van DARU magazines (Dutch Amateur Radio Union)

De nieuwste uitgave van RAZZIES   (Radio-amateurs Zoetermeer)

De nieuwste uitgave van HAM-nieuws (VERON afdeling Alkmaar)

De nieuwste uitgave van Twente Beam (VERON/VRZA afdeling Twente)

PG7V Contestkalender voor de HF voor de komende 4 weken

Radiozendexamens 2020 klik HIER

PI4VRZ/A

De verenigingszender van de VRZA heeft de roeplettters PI4VRZ/A en zendt uit vanaf het terrein van Kootwijk Radio, te Radio Kootwijk (JO22VE). De shack van PI4VRZ/A was sinds december 2009 ondergebracht in gebouw A, het hoofdzendergebouw van het voormalige radiostation Kootwijk Radio. Helaas moest het station eind 2011 uit gebouw A vertrekken. Staatsbosbeheer, de beheerder van het terrein, heeft ons toen een nieuwe ruimte toegewezen achter het oude hotel (gebouw H), die we zelf de ‘Radiohut’ noemen. De eerste uitzending vanuit deze ruimte heeft plaats gevonden op 14 januari 2012.

Elke zaterdagmorgen vanaf 10 uur wordt door vrijwilligers een uitzending verzorgd.


Frequenties en relaisstations:
in de 80-meter band op 3605 KHz LSB (+/- QRM)
in de 4-meter band op 70,425 MHz (verticaal/rondstralend vanuit Apeldoorn door Bertjan PA1BJ)
in de 2-meter band (verticaal / rondstralend) op:
145,250 MHz vanuit de Gerbrandy toren in IJsselstein
145,225 MHz vanuit Apeldoorn door Ron PB0ANL)
145,275 MHz vanuit Assen door PI4VDR.
in de 70 cm band op:
430,050 MHz via PI2ASN (Assen) door PI4VDR.
via onze webstream. Via de webstream is buiten de uitzendtijden een herhaling van de laatste uitzending te beluisteren.

PI4AA verenigingszender

PI4AA IS HET EIGEN RADIOSTATION VAN DE VERON

De zender is ouder dan de VERON. Men zond voor het eerst uit op 16 mei 1929. Dat was vanaf de Derde Nederlandsche Radio-Salon te Scheveningen. Toen nog met roepletters PA0AA. Het was daarmee het eerste Nederlandse amateur-zendstation met een particuliere zendmachtiging. De roepletters zijn in de jaren 80 om administratieve redenen veranderd naar PI4AA.

Doel

Het doel van de zender was en is het stimuleren van experimenten met radiotechniek. Hiertoe worden via de zender cursussen gegeven. Maar ook wordt de zender zelf gebruikt om met nieuwe zendtechnieken te experimenteren.

Locatie

Over PI4AA

Van 1997 tot en met 2006 vonden de uitzendingen vanuit Leusden plaats. Vervolgens heeft een nieuwe crew vanaf 2007 tot en met eind 2013 de uitzendingen overgenomen en kwamen de uitzendingen uit de regio Eindhoven. Op 1 mei 2014 heeft een nieuwe crew de uitzendingen overgenomen en worden de uitzendingen vanuit de Radiokelder in het oude Lucent gebouw in Hilversum verzorgd.
Inmiddels is de Radio Club ’t Gooi verhuisd naar een nieuwe locatie in Hilversum in de wijk Kerkelanden. We zijn daar nog druk aan het experimenteren met de antennes.

> Uitzendschema en frequenties

> Uitzending gemist?

> Inmeldronde

> Maak kennis met de crew