WAP contest VRZA

WAP contest op 13 juni 2020

14.00-20.00 uur UTC

Op zaterdag 13 juni 2020 wordt de 52e Worked all Provinces Contest gehouden. (1400-20.00 UTC) Het doel van deze contest is het werken van zoveel mogelijk stations in zoveel mogelijk Nederlandse provincies. Extra multipliers kunnen gescoord worden door verbinding te maken met de VRZA-afdelingen met de verenigingscalls inclusief PI4CQP/a en PI4VRZ/a. Je kunt samen met amateurs van je afdeling meedoen maar ook alleen, thuis, in de clubshack of op een locatie lekker vrij en hoog ergens buiten. Gelukkig zijn de Coronamaatregelen iets versoepeld en hopelijk kunnen ook de afdelingen weer in de clubshack samenkomen om met de contestcrew op gepaste afstand deel te nemen.

VRZA afdelingen die deelnemen zullen vanaf 10 juni 2020 op de landelijke website vermeld worden zodat alle deelnemers weten naar welke stations ze uit kunnen luisteren om extra multipliers te verdienen.
Met de verbindingen die in de WAP contest gemaakt worden kunnen door alle deelnemende VRZA-leden ook punten verdiend worden voor de VRZA-afdelingsbeker.
We hopen dat het weer een gezellige contest wordt en dat er veel van de 17 VRZA afdelingen mee gaan doen samen met PI4VRZ/A en PI4CQP/A.

Met vriendelijke groet,

Karin Mijnders PA2KM
Contestmanager NLC en WAP

PS: het reglement vindt u op de Contest pagina

Cursus N en F

De cursus zendamateur gaat in het najaar van 2020 weer van start in het clubgebouw van de FRAG in Leeuwarden. De cursus duurt ongeveer 6 maanden en wordt op de vrijdagavonden gehouden van 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur LT.

De cursus bestaat ongeveer uit 16 lessen van verschillende onderwerpen. Nadat een onderwerp behandeld is worden er gezamenlijk nog een aantal vragen doornemen. Wanneer alle onderwerpen behandeld zijn, worden tot aan het examen diverse oudere examens doorgenomen en besproken.

Het clubgebouw van de FRAG beschikt over een aparte ruimte waar les gegeven wordt zodat je de les rustig kunt volgen. Zowel de N en F cursus worden tegelijk gegeven, dit heeft als voordeel dat de bekende stof weer wordt opgefrist en degene die geen kennis hebben leren de basis theorie. Wanneer je buiten de lesavonden vragen hebt over de lesstof dan kan je deze per e-mail aan de cursusleider stellen, deze zal de vraag de eerst volgende les behandelen.

Je kan je opgeven tijdens de open dag van de FRAG, deze is op de 2e zaterdag in september 2020.
Of via het email adres van de cursusleider.

De contactpersoon voor alles wat met de cursus te maken heeft is:

Kasper van der Heide PA3FRV
cursus@pi4frg.nl

Verenigingsavonden A62

Het hoofdbestuur van de VERON geeft ons het volgende advies inzake het organiseren en houden van verenigingsavonden (status eind mei 2020).

Ten aanzien van afdelingsbijeenkomsten adviseert het HB als volgt:
Zoals het zich nu laat aanzien zal per 1 juli, respectievelijk 1 september, het volgende gelden: De afdeling valt onder georganiseerde samenkomsten tot max. 100 personen. Als de maatregelen zoals ze nu bekend zijn kan vanaf 1 juli, maar wel met minstens 1,5 meter tussenruimte, afdelingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Echter, de bar (kantine) moet dicht blijven.
Voordat een afdelingsbijeenkomst georganiseerd kan worden, moet de afdeling daar eerst een protocol voor maken. Als de overheidsmaatregelen het op termijn toelaten, zou vanaf 1 september de bar weer open kunnen.
Het HB is van mening dat afdelingen daar beter van kunnen afzien en daar in ieder geval zeer terughoudend in moeten zijn.

Coronamaatregelen versoepeld

De coronamaatregelen worden geleidelijk versoepeld. Onze voorzitter, Remy Denker, PA0AGF vat samen wat dat voor ons betekent. Zo mogen afdelingsbijeenkomsten met minder dan 100 mensen straks weer, maar wel met minstens 1,5 meter tussenruimte. Voordat een afdelingsbijeenkomst georganiseerd kan worden, moet de afdeling daar eerst een protocol voor maken. Maar veel is nog onzeker. Het HB beraadt zich echter of de Dag voor de RadioAmateur 2020 kan doorgaan.

Rode Kruis gebouw Selfhelpweg 2 8607 AB Sneek

Vooralsnog zal de eerstkomende verenigingsavond van de VERON afdeling Friese Meren A62 plaatsvinden op vrijdag 11 september 2020 in het Rode Kruis gebouw, Selfhelpweg 2 in Sneek. Zie voor nadere info op Agenda 2020 in het bovenstaande menu.

Updates radio-bladen

Klik op de onderstaande updates van de volgende radio-bladen:

Preview (klik op) Electron editie juni 2020 (VERON Nederland)

De nieuwste editie van CQ PA (VRZA)

DARU magazines (Dutch Amateur Radio Union)

De nieuwste uitgave van RAZZIES   (Radio-amateurs Zoetermeer)

De nieuwste uitgave van HAM-nieuws (VERON afdeling Alkmaar)

De nieuwste uitgave van Twente Beam (VERON/VRZA afdeling Twente)

PG7V Contestkalender voor de HF voor de komende 4 weken

Radiozendexamens 2020 klik HIER

PI4VRZ/A

De verenigingszender van de VRZA heeft de roeplettters PI4VRZ/A en zendt uit vanaf het terrein van Kootwijk Radio, te Radio Kootwijk (JO22VE). De shack van PI4VRZ/A was sinds december 2009 ondergebracht in gebouw A, het hoofdzendergebouw van het voormalige radiostation Kootwijk Radio. Helaas moest het station eind 2011 uit gebouw A vertrekken. Staatsbosbeheer, de beheerder van het terrein, heeft ons toen een nieuwe ruimte toegewezen achter het oude hotel (gebouw H), die we zelf de ‘Radiohut’ noemen. De eerste uitzending vanuit deze ruimte heeft plaats gevonden op 14 januari 2012.

Elke zaterdagmorgen vanaf 10 uur wordt door vrijwilligers een uitzending verzorgd.


Frequenties en relaisstations:
in de 80-meter band op 3605 KHz LSB (+/- QRM)
in de 4-meter band op 70,425 MHz (verticaal/rondstralend vanuit Apeldoorn door Bertjan PA1BJ)
in de 2-meter band (verticaal / rondstralend) op:
145,250 MHz vanuit de Gerbrandy toren in IJsselstein
145,225 MHz vanuit Apeldoorn door Ron PB0ANL)
145,275 MHz vanuit Assen door PI4VDR.
in de 70 cm band op:
430,050 MHz via PI2ASN (Assen) door PI4VDR.
via onze webstream. Via de webstream is buiten de uitzendtijden een herhaling van de laatste uitzending te beluisteren.

PI4AA verenigingszender

PI4AA IS HET EIGEN RADIOSTATION VAN DE VERON

De zender is ouder dan de VERON. Men zond voor het eerst uit op 16 mei 1929. Dat was vanaf de Derde Nederlandsche Radio-Salon te Scheveningen. Toen nog met roepletters PA0AA. Het was daarmee het eerste Nederlandse amateur-zendstation met een particuliere zendmachtiging. De roepletters zijn in de jaren 80 om administratieve redenen veranderd naar PI4AA.

Doel

Het doel van de zender was en is het stimuleren van experimenten met radiotechniek. Hiertoe worden via de zender cursussen gegeven. Maar ook wordt de zender zelf gebruikt om met nieuwe zendtechnieken te experimenteren.

Locatie

Over PI4AA

Van 1997 tot en met 2006 vonden de uitzendingen vanuit Leusden plaats. Vervolgens heeft een nieuwe crew vanaf 2007 tot en met eind 2013 de uitzendingen overgenomen en kwamen de uitzendingen uit de regio Eindhoven. Op 1 mei 2014 heeft een nieuwe crew de uitzendingen overgenomen en worden de uitzendingen vanuit de Radiokelder in het oude Lucent gebouw in Hilversum verzorgd.
Inmiddels is de Radio Club ’t Gooi verhuisd naar een nieuwe locatie in Hilversum in de wijk Kerkelanden. We zijn daar nog druk aan het experimenteren met de antennes.

> Uitzendschema en frequenties

> Uitzending gemist?

> Inmeldronde

> Maak kennis met de crew