HAMECC2018

December 2018 procedure

Alle roepnamen zijn door verschillende mensen aangevraagd en toegekend door AT.

  • Alle steden en PI4ECC kunnen gereserveerd  worden door iedereen. Reserveren moet in het agenda-prgramma, zodat iedereen kan zien wanneer een stad vrij is. Mocht dat een probleem zijn kan contact met mij opgenomen worden en plaats ik de reservering.
  • Alle steden kunnen tegelijkertijd in de lucht zijn.
  • Van keer tot keer mag gewisseld worden van roepnaam/stad. Ook dit moet vastgelegd worden in het agenda-programma. Natuurlijk mag ook 1 stad “geadopteerd” en in de lucht gebracht worden
  • Denk om het mee-veranderen van het station-callsign in het logprogramma.
  • Zie de tabel van steden en modes. Hieruit kan de noodzaak en de keuze afgeleid worden.
Stad QSO’s CW % Phone % Dig %
LWD 2501 56 27 17
SNK 3287 64 29 7
YLS 2994 65 22 13
SLO 2163 67 20 13
BOL 2383 76 22 2
HIN 3641 63 24 13
FRA 3900 51 39 10
HAR 4453 70 20 10
DOK 3594 74 19 7
WOR 4228 70 18 12
STA        

Sommige steden mogen wel wat meer aandacht hebben, evenals HF-SSB en digitaal (PSK en RTTY). En wie komt er nou niet graag in Sloten?

We wensen jullie heel veel succes en plezier in deze finale!

Namens de werkgroep,

Martin/PAoMBD

Elfstedencontest 2018

De VERON afdeling A-14 Friesland-Noord nodigt iedereen van harte uit mee te doen aan de 34-ste Friese 11 stedencontest 2018.

Friesland

Ook dit jaar zullen vele groepen en diverse OM’s zich weer inspannen om alle plaatsen te bezetten. De datum van deze contest is zondag 18 november.

Vanaf nu zijn we terug op de 80 m band, natuurlijk alleen in de contest segmenten. Op  2 m zien we graag dat de Friese stations meer gebruik maken van horizontale richtantennes.  Met alleen een verticale rondstraler bereikt u niet de stations in de rest van Nederland die u graag willen werken.

De puntentelling is aangepast om het werken op 2m met name vanuit regio 14 met de rest van Nederland te stimuleren.

Mocht je willen nalezen hoe de contest in z’n werk gaat? In het reglement staat alle informatie. En heb je vragen? Mail gerust met de organisatie maar lees eerst even de meest gestelde vragen (FAQ’s) met de antwoorden op www.pi4lwd.nl

Contact voor de bezetting steden en organisatie: pe1cda@veron.nl

Namens de gehele organisatie een goede contest gewenst!

VERON Afdeling A-14 Friesland-noord.
Tom PA2IP en Peter PE1CDA.

Elfstedencontest 2018

REGLEMENT 34e FRIESE ELFSTEDEN CONTEST 2018

Periode:   Zondag 18 november 2018,  11.00 – 14.00 uur  lokale tijd.

Banden:   80 m (contestdeel) en 2m band.     Mode: SSB en FM

Secties:   2 m stations buiten R-14,  2 m stations in R-14, 80 m stations buiten R-14 en 80 m stations in R-14

Alle secties single band  – single transmitter (evt.multi-operator, maar 1 zender per band)

Uitwisselen: Call,  Rapport + regionummer en QTH.

Punten:   Stations in de eigen regio : 1 punt. Stations buiten eigen regio 14   5 punten.  Buitenlandse stations 2 punten.

Ieder station mag per band maar eenmaal gewerkt worden en verbindingen via omzetters e.d. zijn niet geldig.

Operators/medewerkers van een station mogen tijdens de contest alleen onder de call v/h betreffende station werken.

Multiplier: Elke gewerkte Friese stad en de klunplaats.

Steden:   Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Stavoren, Hindelopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker en Dokkum.  Klûnplaats : Bartlehiem.

Score:    Het totaal aantal punten maal de behaalde multipliers.

Logs:     Voor iedereband een APART log met daarin: Tijd, call, ontv. + geg. rapport +regionummer, QTH en punten.

De logs moeten voor iedere band ook een aparte score berekening            bevatten.  De logs moeten voor 2 december 2018 binnen zijn. 

E-mail:  pa2ip@amsat.org 

Per post kan ook naar:  

Friese Elfsteden Contest 2018,

Buorren 91, 9081 AP  Lekkum

Waarin het reglement niet voorziet beslist de organisatie.

Binnengekomen logs worden vermeld op:  www.pi4lwd.nl onder “11st-contest”

 Coördinatie bezetting v/d steden: Peter, PE1CDA (pe1cda@veron.nl)