Algemene ledenvergadering 2024

Disclaimer

Deze webpagina ALV2024 is op experimentele basis ontwikkeld ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering 2024 van de VERON Friese Meren. De verschillende jaarstukken zoals de Jaarverslagen 2023 en Begroting 2024 hebben de status van concept.

Algemene Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering van de VERON Friese Meren A62 staat gepland op vrijdag 15 maart 2024 in het wijkgebouw De Spil, Molenkrite 169 in Sneek, aanvang 20.00 uur LT. Deze vergadering wordt minimaal 1 x per jaar gehouden en is statutair bepaald.

Agenda

De agenda heeft de status van concept.

  1. Welkom en opening
  2. Mededelingen
  3. Vaststelling agenda
  4. Jaarverslagen 2023 + Begroting 2024
  5. Bestuurstaken en bestuursfuncties
  6. Behandeling ingebrachte agenda – punten
  7. Rondvraag en sluiting
  8. Informeel overleg
  • Jaarverslagen en begroting Concept