VR-voorstellen 2021

Op deze pagina staan de VERON Verenigingsraad (VR) -voostellen 2021 en het daarbij behorende VR-stemformulier 2021.

Het ingevulde stemformulier VERON 2021 graag voor 17 april 2021 verzenden naar het E-mail adres van de VERON afdeling Friese Meren op het adres: veronfriesemeren@gmail.com