E-mail service

De VERON afdeling Friese Meren beschikt over een E-mail service om radio-amateurs en overige belangstellenden te informeren over nieuwe updates, artikelen en andere vormen van publicaties inzake het radio-amateurisme op nationaal en internationaal gebied. Aan deze E-mail service zijn geen kosten verbonden.

Leden van de VERON in het algemeen en van de afdeling Friese Meren A62 in het bijzonder worden periodiek door middel van een E-mail bericht geïnformeerd. Voor belangstellenden (niet VERON-leden) bestaat de mogelijkheid zich aan te melden door middel van het (klik op)

                                               Aanmeldingsformulier E-mailservice A62

Na het volledig invullen van dit formulier kunt u het formulier per E-mail verzenden naar de VERON afdeling Friese Meren met als adres:

                                                       veronfriesemeren@gmail.com

De VERON afdeling Friese Meren bewaart deze formulieren voor een periode van maximaal 5 jaar.

Bij wederopzegging en/of beëindiging van het VERON-lidmaatschap wordt het aanmeldingsformulier E-mailservice A62 verwijderd uit de administratie van de VERON afdeling Friese Meren.