Electron november 2021

In Electron van november zal o.a. te lezen zijn:

Op de voorpagina van Electron november 2021 staat Oliver Heaviside, die zonder ooit een universitaire studie te hebben gedaan, uitgroeide van een eenvoudige telegrafist tot een gerespecteerd natuurkundige. Hij werkte de twintig wiskundige formules van Maxwell om naar een veel appetijtelijkere set van slechts vier. Die worden heden ten dage dan ook op alle universiteiten gedoceerd als ‘Maxwells vergelijkingen’. Dat schrijft Pieter-Tjerk de Boer PA3FWM in zijn Technische notities. Daarin bespreekt hij het model van Heaviside voor een lange telegrafiekabel en de consequenties daarvan. Verder:

  • Ervaringen met OpenWebRX
  • DARES-oefening Solarflare 2021
  • Ontstaan afdeling Amersfoort deel 1
  • Vossenjagen: Drielandentreffen in Maasmechelen DLT
  • Militaire seinsleutels
  • 37e Friese Elfstedencontest
  • Komt u ook?
  • In memoriam
  • Stichting Service Bureau
  • En nog veel meer…

Het november 2021 nummer zal vanaf 29 oktober 2021 in de brievenbus van VERON-leden te vinden zijn.