Preview Electron

IN ELECTRON VAN MEI 2021

Tijdens de eerste Verenigings Raad van de VERON, op 9 maart 1946, is op voordracht van de Afdeling Twente besloten om de tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen radioamateurs, die lid waren van de vooroorlogse radioverenigingen, te benoemen tot Postuum Erelid. Dit voorstel is tijdens de tweede VR, gehouden op 18 mei 1946, bekrachtigd. Het is dit jaar dus 75 jaar geleden dat dit voorstel is aangenomen. Tijdens de derde VR, gehouden op 8 december 1946, is OM Otten PA0HB tot 28e Postuum Erelid benoemd.

In deze Electron wordt hier uitgebreid bij stilgestaan, met onder andere een korte beschrijving van alle 28 postume ereleden.

Meer info klik op HIER.