Arduino voor radio-amateurs

Hierbij de online-lezing van Cor PAoGTB die met grote (online) belangstelling op donderdag 18 februari 2021 over de Arduino micro PC werd gehouden .

De gehele lezing is in Youtube vastgelegd en kan daar ook worden gevolgd in het VERON-kanaal.

Klik op Arduino om de lezing te volgen.