Verenigingsavonden A62

Het hoofdbestuur van de VERON geeft ons het volgende advies inzake het organiseren en houden van verenigingsavonden (status eind mei 2020).

Ten aanzien van afdelingsbijeenkomsten adviseert het HB als volgt:
Zoals het zich nu laat aanzien zal per 1 juli, respectievelijk 1 september, het volgende gelden: De afdeling valt onder georganiseerde samenkomsten tot max. 100 personen. Als de maatregelen zoals ze nu bekend zijn kan vanaf 1 juli, maar wel met minstens 1,5 meter tussenruimte, afdelingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Echter, de bar (kantine) moet dicht blijven.
Voordat een afdelingsbijeenkomst georganiseerd kan worden, moet de afdeling daar eerst een protocol voor maken. Als de overheidsmaatregelen het op termijn toelaten, zou vanaf 1 september de bar weer open kunnen.
Het HB is van mening dat afdelingen daar beter van kunnen afzien en daar in ieder geval zeer terughoudend in moeten zijn.

Coronamaatregelen versoepeld

De coronamaatregelen worden geleidelijk versoepeld. Onze voorzitter, Remy Denker, PA0AGF vat samen wat dat voor ons betekent. Zo mogen afdelingsbijeenkomsten met minder dan 100 mensen straks weer, maar wel met minstens 1,5 meter tussenruimte. Voordat een afdelingsbijeenkomst georganiseerd kan worden, moet de afdeling daar eerst een protocol voor maken. Maar veel is nog onzeker. Het HB beraadt zich echter of de Dag voor de RadioAmateur 2020 kan doorgaan.

Rode Kruis gebouw Selfhelpweg 2 8607 AB Sneek

Vooralsnog zal de eerstkomende verenigingsavond van de VERON afdeling Friese Meren A62 plaatsvinden op vrijdag 11 september 2020 in het Rode Kruis gebouw, Selfhelpweg 2 in Sneek. Zie voor nadere info op Agenda 2020 in het bovenstaande menu.